14 Mart 2018 Çarşamba

Georgios KatsangelosAtölye Yöneticisi: Prof. Georgios Katsangelos
                               Selanik Aristoteles Üniversitesi
                               Görsel ve Uygulamalı Sanatlar Okulu Öğretim Üyesi
                               Selanik / Yunanistan

Atölye Konusu: İletişim ve Fotoğraf / Toplumsal Etkiler

Konunun tanımlanması: Fotoğraf, insanların dünyaya bakışlarını ve görerek algılama becerilerini değiştirme gücüne sahiptir.

Amaç: Öğrenciler, fotoğrafın nasıl bir görsel dil olduğunu keşfetmeli ve kendilerini ifade etmek için bu dili kullanmalıdırlar.

Öğrencilere Yaptırılacaklar: Bir düşüncenin geliştirilmesi için bir konunun fotoğraflanması.

Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım: Fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar

Sunum / sergileme için gereksinimler: Video Projeksiyon

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop Manager: Prof. Georgios Katsangelos
                                    Aristotle University of Thessaloniki
                                    School of Visual and Applied Arts
                                    Thessaloniki / Greece

Topic title: Communication and Photography / Social Effects

Definition of the subject: Photography has the ability to change the visual perception, through which people view the world.

Goal: The students have to realize how photography is a visual language, and use it in order to express themselves.

To be done by students: To photograph a theme to develop an idea.

Technical / Tools / Software-Hardware: Photographic camera, laptop

Requirements for presentation / display: A video projector

Hiç yorum yok: