14 Mart 2018 Çarşamba

Elif Songür Dağ


Atölye Yöneticisi: Doç.Dr. Elif SONGÜR DAĞ
 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı
 Lefkoşa, KKTC


Atölye Konusu: Karakter Tasarımı

Kavram: Etkileşimde Melezler

Konunun tanımlanması: Melez Karakter Tasarımları konulu Kavramsal İllüstrasyon Çalışması

Amaç: Günümüz dünyasında artan iletişim kanalları ve olanakları ile etki ve etkileşim daha önce olmadığı seviyeye çıkmıştır. Bu atölye içeriğinde distopik (ütopik olmayan / ütopya karşıtı) bir evren tasarımı içerisinde, çevresel olarak aldığı etkiler ile yeniden biçimlenen karakter tasarımları üretilmesi planlanmaktadır. “Etkileşimde Melezler” bir illüstrasyon atölyesi olarak yürütülecektir. Öğrencilere yapılacak olan sunumun rehberliğinde çeşitli etkilerle başkalaşmış hybrid / melez karakterler tasarlanacaktır.

Öğrencilere Yaptırılacaklar: Öğrencilere, sunumun rehberliğinde çeşitli etkilerle başkalaşmış hybrid / melez karakter tasarımları yaptırılacaktır. Öğrenciler, hem karışık teknikle hem de dijital ortamda çalışabilirler.

Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım:
Eskiz defteri, çizim ve boyama gereçleri
Laptop + Adobe Photoshop
Grafik çizim tableti (varsa)
Tarayıcı

Sunum / sergileme için gereksinimler:
Her bir çalışma 50x70 boyutlarında dijital olarak basılacaktır
Baskılar fotoblok üzerinde sunulacaktır
---------------------------------------------------------------------------------------

Workshop topic: "HYBRIDS INTERACTED"

Workshop Manager: Elif SONGÜR DAĞ
Cyprus International University
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Graphic Design Department, Faculty Member, Chair of Department
Nicosia, TRNC


Topic title: Hybrids Interacted

Definition of the subject: Illustration Workshop on Hybrid Character Design

Goal: Effect and interaction are at a level that it never existed before by the increasing information channels and potentials. It is aimed at this workshop to create and produce changing and reforming character designs in a dystopia (not utopia, anti utopia) universe background. “Hybrids Interacted” will be an illustration workshop, students are will illustrate hybrids that have been altered and transformed by various effects after the presentation.   

To be done by students: Under the guidance of presentation, students will design / create hybrid characters that have been altered by various effects. Students can illustrate with mix-media or digital.


Technical / Tools / Software-Hardware:

Sketchbook, drawing materials
Laptop + Adobe Photoshop
Digital drawing pad (if any)
Scanner


Requirements for presentation/display: Each work will be printed digitally, 50x70cm.
Photo block printout is needed.Hiç yorum yok: