18 Mart 2010 Perşembe

Uluslararası Ankara Grafik Tasarım Çalıştayı II

Konu: Çizgiyle Anlatım

Bilgi: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Grafik Tasarım eğitiminde çok yönlü araştırma ve irdelemeyi -dolayısıyla- niteliği ve hedefleri yükseltmeyi özendirmek, daha kısa sürede daha üst düzey tasarımlar / uygulamalar gerçekleştirebilme, etkileşim, düşünce paylaşımı ortamını yaratmak amacıyla, 2009 yılında birincisini gerçekleştirdiği grafik tasarım çalıştayının ikincisini düzenlemektedir.

Atölye sorumluları, panelistler ve söyleşi yapacak kişiler Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından duyurulacaktır.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ankara Grafik Tasarım Çalıştayı’nda ortaya çıkacak olan yapıtlar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi ve Grafik Bölümü Atölyelerinde sergilenecektir.

Amaç 1 (Genel) : Her geçen gün sanat, tasarım ve iletişim evrenindeki önemi daha da artan ‘Grafik Tasarım’ alanında eğitim ve öğretim hizmeti veren Yüksek Öğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim elemanları ile söz konusu alandan profesyonelleri buluşturarak, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek; grafik tasarım eğitimi ve üretimi ile ilgili sorunların tartışıldığı üst düzeyde iletişim ve paylaşım ortamı yaratmak; bu süreçte ortaya konan yapıtlar ile bir grafik tasarım arşivi / koleksiyonu oluşturmak.

Amaç 2 (Bu etkinlikte): Grafik tasarımcıların / sanatçıların / çizerlerin vazgeçilmez anlatım dillerinden biri olan çizgiyi, deseni, resimlemeyi her yönüyle (eğitimi, kavramları, uygulamaları vd.) tartışmak ve konuyla ilgili uygulamalar yapmak.

Konu: Grafik tasarımcıların / sanatçıların, çizerlerin vazgeçilmez yoğrumsal anlatım dillerinden çizgi, desen, resimleme üzerine her yönüyle (eğitimi, kavramları, uygulamaları vd.) tartışılması ve uygulamalar yapılması bu yılki Grafik Tasarım Çalıştayının ana konusu / sorunsalıdır.

Katılımcılar: Uluslararası olan bu etkinliğe Grafik Tasarım eğitimi veren üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılımcı olmak için başvurabilir.

Tarih: 26-29 Nisan 2010
Panel: 29 Nisan 2010 Perşembe, 13.30-15.30
Sergi, katılım belgelerinin dağıtımı ve kapanış kokteyli: 29 Nisan 2010 Perşembe, 16.00
Yer: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Beytepe Yerleşkesi / ANKARA

Konaklama:
Öğrencilerin her türlü gideri (ulaşım, yemek, konaklama, tasarım araç-gereci vb.) kendileri / kurumları tarafından karşılanacaktır.
Katılımcılar, çizim ve boyamada kullanılacak araç-gereçlerini, gereksinim duyulacaksa, kişisel bilgisayarlarını yanında getirebilir.

Kurullar

Danışma ve Onur Kurulu:
Prof.Dr. Uğur Erdener Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Sevil Gürgan Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Hacettepe Üniversitesi
GSF
Dekanı

Proje Sorumlusu:
Prof.Dr. İncilay Yurdakul HÜ GSF Grafik Bölüm Başkanı

Proje Yöneticisi:
Yrd.Doç. Zülfükar Sayın
GSF
Grafik Bölümü Öğretim Üyesi

Düzenleme ve Yürütme Kurulu:
Prof.Dr. İncilay Yurdakul
GSF
Grafik Bölüm Başkanı
Doç. Namık Kemal Sarıkavak
GSF
Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç. Zülfükar Sayın
GSF
Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr.Gör. Serdar Pehlivan
GSF
Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör. Elif Varol Ergen
GSF
Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi

İletişim Kurulu:
Katılımcılarla iletişim ekibi :
Öğr.Gör. Elif Varol Ergen
Arş.Gör. Ekin Kılıç

Basın ve halkla ilişkiler ekibi :
Arş.Gör. Zeynep İpek Aran
Arş.Gör. Elif Songür Dağ
Arş.Gör. Banu Bulduk

Görsel Tasarım Kurulu:
Öğr.Gör. Serdar Pehlivan
Arş.Gör. Müge Burcu Codur
Arş.Gör. Atila Işık

Görevli Öğrenciler:
Cansu Başdemir (2. sınıf öğrencisi)
Tuba Mücella Kiper (2. sınıf öğrencisi)
İrem Akbaharer (Yüksek Lisans öğrencisi)
Almıla Yıldırım (Yüksek Lisans öğrencisi)
Oğuz Tunçeli (Yüksek Lisans öğrencisi)
Alper Yıldırım (Yüksek Lisans öğrencisi)
Turgut Efe Varol (Yüksek Lisans öğrencisi)
Çağrı Çakın (Yüksek Lisans öğrencisi)

İzlence


26 Nisan 2010, Pazartesi (1. Gün)
09.00 - 09.30 Kayıtlar
09.30 – 10.00 Açılış konuşması
10.00 – 10.30 Çalışma gruplarının oluşturulması
11.00 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası
13.30 – 16.30 Atölye çalışmaları

27 Nisan 2010 Salı (2. Gün )
09.30 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası
13.30 – 16.30 Atölye çalışmaları

28 Nisan 2010 Çarşamba ( 3.Gün )
09.30 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası
14.00 – 15.00 Prof. Nazan Erkmen ile söyleşi
13.30 – 16.30 Atölye çalışmaları

29 Nisan 2010 Perşembe ( 4.Gün )
09.30 – 12.00 Sergi Düzenlemesi
12.00 – 13.30 Yemek arası
13.30 – 15.30 Panel
16.00 Sergi Açılışı, Katılım Belgelerinin Verilmesi Töreni ve Kapanış Kokteyli

.............................................................................
Söyleşi: 28 Nisan 2010, Çarşamba, 14.00
Prof. Nazan Erkmen (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Panel: 29 Nisan 2010 Perşembe, 13.30
Panelistler çalıştayda görev alan atölye sorumlularından oluşacaktır.

16 Mart 2010 Salı

International Ankara Graphic Design Workshop II

Subject: Expression by Drawing

Info: Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Graphic Department is organizing the second graphic design workshop which has been done in 2009 for the first time. The aims of the workshop are to take into consideration and make well-rounded researches in education, encourage to raise goals, to create higher-level designs in short time period, to have an atmosphere for interaction and to form an ambience for sharing ideas.

The studio custodians, panelists and the people who will participate to the colloquium will be announced by the Executive Board.

The final works of the International Ankara Graphic Design

Workshop will be exhibited at the Art Gallery of Hacettepe University Faculty of Fine Arts, and the studios of the Graphic Department.

Purpose 1 (General): every day, in the universe of art, design and communication, the importance of the “Graphic Design” is increasing, this workshop will bring the students, the instructors (that are in the field of education and working in Higher education institution) and the professionals together with the panels, colloquium and workshops. In this manner, the workshop will create an environment to discuss the problems of the graphic design education and the production and to generate an archive with the final works of the workshop.

Purpose 2 (The Event): Graphic designers / artists / illustrators will discuss and create artworks with the indispensable language of line, drawing, and illustration in every aspect (education, concepts, applications, etc.).


Date: April 26 – 29, 2010

Panel: April 29, 2010 Thursday at: 13.30-15.30

Exhibition, distribution of participation certificates and closing cocktail: April 29, 2010 Thursday, at: 16.00

...................................................


Accomondation:

All the expenses of students (transportation, meals, accommodation, design materials, etc..) will be covered by themselves or own institutions. The participants, can bring materials to be used in drawing and painting, in case of need, also can bring their personal computers.

...................................................


Submission Form

3rd and 4th class students from the Universities that provide Graphic Design Education may apply. Submission is limited. Deadline is April 12, 2010, Monday.

For filling the submission form click…

...................................................


Important Dates

Deadline for submission form:

April 12, 2010

Notification of list of chosen participants:

April 16, 2010

Start of Workshop:

April 26, 2010 (09.00)

Panel:

April 29, 2010 (13.30-15.30)

Opening Exhibition and Coctail:

April 29, 2010 (16.00)

Workshop Exhibition:

April 29-May14 2010

...................................................

Board


Advice and Honor Board

-Prof.Dr. Uğur Erdener Rector of Hacettepe University

-Prof.Dr. Sevil Gürgan Vice Rector of Hacettepe University

-Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Dean of Hacettepe University Faculty of Fine Arts


Keeper of Project

-Prof.Dr. İncilay Yurdakul Department Chair of Hacettepe University FFA, Graphic Design


Project Manager

-Assistant Prof. Zülfükar Sayın instructor of Hacettepe University FFA, Graphic Design


Arrangement and execution board:

-Prof.Dr. İncilay Yurdakul Department Chair of Hacettepe University FFA, Graphic Design

-Associate Prof. Namık Kemal Sarıkavak instructor of Hacettepe University FFA, Graphic Design

-Assistant Prof. Zülfükar Sayın instructor of Hacettepe University FFA, Graphic Design

-Lecturer Serdar Pehlivan instructor of Hacettepe University FFA, Graphic Design

-Lecturer Elif Varol Ergen instructor of Hacettepe University FFA, Graphic Design


Communication Board

Communication with participants:

-Lect. Elif Varol Ergen

-Res.Ass. Ekin Kılıç

Press and Public Relations:

-Res.Ass. Zeynep İpek Aran

-Res.Ass. Elif Songür Dağ

-Res.Ass. Banu Bulduk

Visual Design Board:

-Lect. Serdar Pehlivan

-Res.Ass. Müge Burcu Codur

-Res.Ass. Atila Işık

Contact:

Hacettepe University Faculty of Fine Arts

Department of Graphic Design

Beytepe Campus

Beytepe 06800 Ankara

Turkey

Tel:+90.312.297 8825 / +90.312.297 7181

Fax: +90.312.297 6189

hu.grafikcalistay@gmail.com