14 Mart 2018 Çarşamba

Didem Çatal


Atölye Yöneticisi:  Yrd.Doç. Didem ÇATAL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı
Çanakkale, TURKEY

Atölye Konusu: Afiş Tasarımı
Kavram: Kelebek Etkisi
Konunun tanımlanması: Kelebek etkisi konulu Kavramsal Afiş Çalışması
Amaç: Edward N. Lorenz’in Kaos Teorisi ile ilgili olan Kelebek Etkisi önemsiz gibi görünen bir durumun öngörülemeyen boyutlara ulaşması ve giderek artması anlamına gelmektedir. Bu kavramsal bağlamdan hareketle workshop grubu öğrencileriyle “Bir grafik tasarım öğrencisi, dünyada yanlış giden neyi bir etki yaratarak değiştirmek ister?” sorusuna cevap aranacaktır.

Öğrencilere Yaptırılacaklar: Öğrencilerden teknoloji, barış ya da evrensel bozulma konularından birinden hareketle bir fikrin nasıl yayılarak insanları etkisi altına alabileceğini düşündürecek dikkat çekici ve vurgulayıcı afiş çalışmaları yapması istenecektir. Öğrenciler hem karışık teknikle hem de dijital ortamda çalışabilirler.

Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım:
Eskiz defteri, çizim ve boya - kolaj - hazır malzeme
Laptop + Adobe Photoshop + Adobe İllüstratör
Grafik çizim tableti (varsa) 
Tarayıcı

Sunum / sergileme için gereksinimler:
Her bir çalışma 50x70 boyutlarında dijital olarak basılacaktır
Baskılar fotoblok üzerinde sunulacaktır.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------


Workshop Manager: Asst. Prof. Didem ÇATAL
                                           Çanakkale Onsekiz Mart University
                                           Faculty of fine arts Graphic Design Department Lecturer,                                          Head of Department Çanakkale, TURKEY

Workshop topic: POSTER DESIGN 

Topic title: Butterfly Effect

Definition of the subject: Conceptual Poster Study on Butterfly Effect

Goal: The butterfly effect on Edward N. Lorenz's Chaos Theory implies that a seemingly insignificant situation will increase and reach into unforeseen dimensions. From this conceptual context, the students of the workshop group will seek out the answer of "What is wrong with the world, which a graphic design student might want to change by making an impact".


To be done by students: Through one of the subjects of technology, peace, or universal degradation; students will require to do a remarkable and accentuated poster study that will provoke the thought of how an idea spreads and influences people.

Students can work both in mixed media and in digital environment.

Technic / Tools / Software-Hardware: Drawing, painting, collage, ready made/ Sketchbook /
Laptop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Graphic tablet (if available), Scanner

Requirements for presentation/display: Each work will be printed digitally, 50x70cm.
Photoblock printout is needed.

Hiç yorum yok: