14 Mart 2018 Çarşamba

Mehmet Gözetlik


Atölye Yöneticisi: Mehmet Gözetlik
                               Bilgi Üniversitesi
                               İletişim Fakültesi 
                               Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
                               İstanbul / Türkiye

Atölye Konusu:  Hangisi daha zor? Yapmak mı? İkna etmek mi?

Konunun tanımlanması: Veri odaklı proje üretimi, ileri düzey sunum teknikleri, görsel hikayecilik.

Amaç: Etkili bir iletişimde, veri kullanımına ve verileri görselleştirmenin potansiyeline ilişkin ipuçları. Bilginin sadeleştirilmesi, verilerle görsel öyküleştirme. Kapsamlı bilgilerin kısa sürede aktarılması. Veri görselleştirme takım çantası oluşturma. Etkili bir sunumda verilerin kullanılması. Bir konuyu etkili biçimde aktarabilmek için kullanılabilecek güncel araç ve servisler.

Öğrencilere Yaptırılacaklar: Katılımcılar fotoğraf ve video malzemeyi barındıran sunum dosyaları hazırlayacak; bunları anlattıkları boardlar bastıracaklardır.

Teknik / Araç-Gereç / Yazılım-Donanım:
Eskiz aşaması için: Kağıt, kalem vb. Üretim aşaması için: Her bir öğrencinin internete bağlı bir bilgisayar / laptop bulundurması. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Apple Keynote veya Microsoft Power Point yazılımlarına hakim olunmalı.
Diğer: Tüm atölye eğitimi boyunca, atölye eğitmeni için VGA veya HDMI destekli Projeksiyon ve ses sistemi, tüm katılımcıların kullanabileceği internete bağlı ve temel tasarım yazılımları içeren bilgisayar sağlanması.

Sunum / sergileme için gereksinimler: Sergileme için: Projeksiyon Cihazı ve eğer mümkünse 70x100 basılmış dökümanların sergilenebileceği alan ve araçlar.

----------------------------------------------------------------------------- 


Workshop Manager:  Mehmet Gözetlik
                                    Bilgi University
                                    Faculty of Communiction
                                   Instructor at The department of 

                                  Visual Communication Design                                       
                                 Istanbul / Turkey

Topic title: Which is harder? Production or Presentation?

Definition of the subject: Data Visualization, Advance Presentation Skills, Visual Storytelling.

Technique: Preparing an effective presentation with photos, videos and visual storytelling.

Objective: Explaining some tips to use datas and information for effective presentation, simplifying information, visual storytelling, making a short and effective presentation. Contemporary tools of today’s presentation methods.,


Materials: For sketch and pre-production: Paper, pencil, etc., For the production: Computer or Laptop for all students and wifi network. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Apple Keynote or Microsoft Power Point. For Exhibition: Projector and if it is possible, a space and tools for 70x100 print outs.

Other requirements are: For entire workshop a projector and audio connection for Instructor,  a computer lab and wifi network for students.


Hiç yorum yok: