14 Mart 2018 Çarşamba

V. Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı


* “Etki” konulu “V. Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı” Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü etkinliğidir.

Etkinliğin adı: V. Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı*

Bilgi: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığı geliştirmeyi, tasarım gizilgücünü varsıllaştırmayı, çok yönlü araştırmayı, irdelemeyi, niteliği ve hedefleri yükseltmeyi amaçlayarak, 2009 yılında birincisini gerçekleştirdiği grafik tasarım çalıştaylarının beşincisini 28-30 Mart 2018 tarihlerinde düzenleyecektir. 

Bu çalıştayda atölye yönetecek öğretim elemanları aşağıda belirtildiği gibi olup, panelistler ve söyleşi yapacak kişiler Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, geliştiği günümüzde; her an yeni teknolojiler, yeni düşünceler, yeni buluşlar, baş döndürücü olay, olgu ve görüngülerle karşılaşılırken; bunları anlamak, anlatmak, yeni anlamlar katarak varsıllaştırmak için kaçınılmaz olarak yeni bildirişim / iletişim göstergeleri geliştirmek durumunda kalınmaktadır.

Bilinen içerikleri her geçen gün başkalaşan, yeni anlamlar yüklenen sesler, görüntüler, biçimler, hareketler vb. olarak algıları zorlayan baş döndürücü devingenliklere sahip bildirim imgeleri olarak insanı kuşatan göstergelerin grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı alanının da kaçınılmaz iletişim ögeleri olarak çeşitli açılardan irdelenmesi, bu alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren kurumların ertelenemez bir yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu bağlamda bu yılki çalıştayın konusu “Etki” olarak belirlenmiştir.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Etki” konulu Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı’nda ortaya çıkacak tasarımlar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde ve / veya fakültenin diğer sergi salonlarında izleyiciye sunulacaktır.

Amaç 1: Her geçen gün sanat, tasarım ve iletişim evrenindeki önemi daha da artan Grafik Tasarım / Görsel İletişim Tasarımı alanlarında eğitim ve öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim elemanları ile söz konusu alandan profesyonelleri buluşturarak, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek; grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi, yaratımı ve üretimi ile ilgili sorunların tartışıldığı üst düzeyde iletişim ve paylaşım ortamları yaratmak; bu süreçte ortaya konan yapıtlar ile bir grafik tasarım arşivi oluşturmak.

Amaç 2 (Bu etkinlikte):
Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli saygın üniversitelerin grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı vb bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışan, her biri kendi alanında yetkin yedi öğretim elemanının yöneteceği atölyelerde, çeşitli ülkelerin söz konusu alanda eğitim veren üniversite öğrencilerinin tasarımda “etki” ögesi yaratmaya yönelik çalışmalar yapmalarını sağlayarak bunları sergilemek.

Daha sonra bu atölyelerde ortaya çıkan tasarımlardan ve atölye yöneticileri ile etkinlik sürecindeki panel ve söyleşilere katılan alanında yetkin kişilerin konu ile ilgili yazılarından oluşan bir kitap / e-kitap hazırlayarak yayımlamak.

Katılımcılar:
Atölye yöneticileri Çalıştay Yöneticisi ile Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerinin ortak kararıyla belirlenir.

Katılımcı öğrenciler grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden başvuran üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından seçilir.

Çalıştay Yöneticisi:
Yrd.Doç. Zülfükar Sayın HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi

Danışma ve Onur Kurulu:
Prof.Dr. A. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Cemal Güzel Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mümtaz Demirkalp Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Hüseyin Bilgin HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Diclehan ORHAN HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu: 
Prof. Namık Kemal Sarıkavak HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İncilay Yurdakul HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Nadire Şule Atılgan HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Martin R. Baeyens Royal Academy of Fine Arts / Belçika
Prof.Dr. Vüsal BAĞIROV Cyprus International University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Lefkoşa / KKTC Öğretim Üyesi
Prof. Geoergios Katsagelos Aristotle University of Thessaloniki School of Fine Arts, Yunanistan
Doç.Dr. Marek Brzozowski
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve mimarlık Fakültesi
Doç. Özden Pektaş Turgut HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Serdar Pehlivan HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Müge Burcu Codur HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Marko Kiessel Cyprus International University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Lefkoşa / KKTC Öğretim Üyesi
Yrd.Doç. Zülfükar Sayın HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç. Elif Varol Ergen HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç. Banu Bulduk Türkmen HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr.Gör. Atila Işık HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi

Kurullar:
Katılımcılarla iletişim ve Karşılama:       
Arş.Gör. Begüm Eken
Arş.Gör. Deniz Yeşim Taluğ
Arş.Gör. Barış Hasırcı
Arş.Gör. E. Jessica Mckie
Arş.Gör. İbrahim Halil Özkirişçi

Basın ve halkla ilişkiler:
Arş.Gör. Fatih Kurtçu
Arş.Gör. Deniz Yeşim Taluğ
Arş.Gör. Erkan Özkarakaş
Arş.Gör. Mesut Tanrıkulu
Arş.Gör. Mesut Usta

Görsel Tasarım:                                       
Yrd.Doç. Banu Bulduk Türkmen
Arş.Gör. Fatih Kurtçu
Arş.Gör. Seza Soyluçiçek
Arş.Gör. Cansu Başdemir
Arş.Gör. Güliz Boyraz

Belgeleme (video, fotoğraf çekimi, arşiv):
Öğr.Gör. Atila Işık
Arş.Gör. Mustafa Uygur Çevik
Arş.Gör. Onur Şahin Karakuş
Arş.Gör. Mesut Tanrıkulu

Ortam Düzenleme:
Arş.Gör. Cumhur Coşkun
Arş.Gör. Yalçın Demirkıran
Arş.Gör. Rukiye Derdiyok
Arş.Gör. Tuğba Dilek Kayabaş
Arş.Gör. Erkan Özkarakaş
Arş.Gör. Ü. Hazal Yayalar

Öğrencilere Bilgi:
Öğrencilerin her türlü gideri (ulaşım, yemek, tasarım araç-gereci vb.) kendileri tarafından karşılanacaktır. 
Katılımcılar, çizim, boyama ve tasarımda kullanılacak araç-gereçlerini, gereksinim duyulacaksa, kişisel bilgisayarlarını yanlarında getireceklerdir.

Katılımcı Öğrenci Sayısı ve Başvuru:
Katılımcı öğrenciler grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi veren üniversitelerde okumakta olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşacaktır.
Çalıştaya katılmak isteyen öğrenciler, 19 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar hu.grafikcalistay@gmail.com e-ileti adresine yazarak ve mutlaka http://hacettepegrafikcalistay.blogspot.com.tr/ adresindeki 5. Uluslararası Grafik Tasarım Çalıştayı öğrenci başvuruları ile ilgili alanları doldurarak başvurularını yapacaktır.

Etkinlik takvimi:
Çalıştay Tarihi: 28-30 Mart 2018
19 Mart 2018: Çalıştaya başvuru için son gün.
21 Mart 2018: Çalıştaya katılacak öğrenci listelerinin açıklanması için son gün.
28 Mart 2018: Çalıştay’ın başlaması (09:00).
29 Mart 2018: Söyleşi (13.30-14.45)
30 Mart 2018: Panel (13.30-15.30)
30 Mart 2018: Sergi açılışı, katılım belgelerinin sunulması töreni ve kapanış kokteyli (16:00)
30 Mart - 13 Nisan 2018: Çalıştay Sergisi.
Yer: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Beytepe Yerleşkesi / ANKARA


İzlence:
28 Mart 2018 Çarşamba (1. Gün)

09.00 – 09.30 Kayıtlar
09.30 – 10.00
 Açılış konuşmaları
10.00 – 10.30 Çalışma gruplarının oluşturulması
11.00 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası 
13.30 – 16.30 Atölye çalışmaları

29 Mart 2018, Perşembe (2. Gün)

09.30 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası 
13.30 – 14.45 Söyleşi
15.15 – 17.15 Atölye çalışmaları

30 Mart 2018, Cuma (3. Gün)

09.30 – 12.00 Sergileme
12.00 – 13.30 Yemek arası
14.30 – 15.30 Panel
16.00 Sergi Açılışı, Katılım Belgelerinin Verilmesi Töreni ve Kapanış Kokteyli

Atölye Yöneticileri (Atölye konuları daha sonra duyurulacaktır):
Prof. Georgios Katsagelos
Doç.Dr. Elif Songür Dağ
Doç. Özden Pektaş Turgut 
Yrd.Doç. Didem Çatal
Maria Brzozowska
Mehmet Gözetlik
 ................................................................................................................................


* "V. International Hacettepe Graphic Design Workshop" on "effect" is an activity of the Department of Graphic Design. Faculty of Fine Arts, Hacettepe University.


5th International Hacettepe Graphic Design Workshop*
Information: Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphic Design will organize the fifth of the graphic design workshop events that will be held in between 28-30 March 2018, aiming at developing creativity, enriching design ambience, in-depth research and exploration in graphic design education.

In this workshop, the lecturers who will conduct the workshop are indicated below, panelists and interviewers will be announced later by the Workshop Organizing and Executing Board.

Today, everything changes and develops at a great speed; new technologies, new discoveries, dizzying events, phenomena are encountered at any moment; therefore, it is inevitable to develop new communication indicators in order to understand, explain and to enrich them by adding new meanings.
Known contents are changing every day, new meanings loaded with sounds, images, forms, movements and so on. As the inevitable communication elements of graphic design / visual communication designing of the signs surrounding the human beings as manifest images with the dynamics that force them to perceive it as an inevitable communication element has become an indispensable obligation of the institutions providing education and training in this field. In this context, the theme of this year's workshop is "effect".

Designs to be exhibited at the 5th International Hacettepe Graphic Design Workshop "effect" which will be organized this year will be presented to the audience in Hacettepe University Faculty of Fine Arts Graphics Department and/or other exhibition halls of the faculty.

Goal 1:  To conduct interviews, panels and workshops by bringing together students, professionals and lecturers of higher education institutions providing education and training in the field of Graphic Design / Visual Communication Design, which is increasingly important in the universe of art, design and communication.
To create a high level communication and sharing environment where problems related to graphic design / visual communication design education, creation and production are discussed. To create a graphic design archive with the works put forward in this process.

Goal 2 (In this event):

Providing university students, who are studying graphic design in various countries, primary goal is to create an "effect " element with in their design work in the workshops, each of which is directed by seven university lecturer of various prestigious universities in Turkey and abroad in visual communication design department, etc. each one competent in his / her field.

Secondly the the goal is to publish a book / e-book, composed of the works that emerged through the  workshop, subjects discussed in the panel and texts of competent persons from the interviews. 


Participants:
The workshop conductors are determined by the workshop manager and the joint decision of the members of the Workshop Organizing and Executing Board.

Participating students will be selected among the third and fourth year students applying from the relevant departments of the universities providing graphic design / visual communication design training.

Workshop Manager: 
Yrd.Doç. Zülfükar Sayın Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphics 

Advisory and Honorary Board: 
Prof. Dr. A. Haluk Özen Rectorate of Hacettepe University
Prof. Dr. Cemal Güzel Hacettepe University Vice-Rector 
Prof. Dr. Mümtaz Demirkalp Hacettepe University Faculty of Fine Arts Dean
Prof. Hüseyin Bilgin HU Fine Arts Faculty Graphic Department Retired Instructor
Prof.Dr. Diclehan ORHAN HÜ Director of Health Sciences Institute


Organizing and Executive Board:
Prof. Namık Kemal Sarıkavak Head of Graphic Department, Faculty of Fine Arts
Prof. İncilay Yurdakul  HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Prof. Nadire Şule Atılgan HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Prof.Dr. Martin R. Baeyens Royal Academy of Fine Arts / Belgium
Prof.Dr. Vüsal BAĞIROV Cyprus International University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Nicosia / KKTC Instructor
Prof. Geoergios Katsagelos Aristotle University of Thessaloniki School of Fine Arts, Greece
Assoc. Prof. Dr. Marek Brzozowski Bilkent University Faculty of Arts, Design and Architecture
Assoc. Prof. Özden Pektaş Turgut HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Assoc. Prof. Serdar Pehlivan HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Assoc. Prof. Müge Burcu Codur HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Assoc. Prof. Dr. Marko Kiessel Cyprus International University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Nicosia / KKTC Instructor
Assist. Prof. Zülfükar Sayın HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Assist. Prof. Elif Varol Ergen HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Assist. Prof.  Banu Bulduk Türkmen HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor
Lecturer Atila Işık HU Fine Arts Faculty Graphic Department Instructor


Councils
:
Communication with Participants and Reception:
Res. Asist. Begüm Eken
Res. Asist. Deniz Yeşim Taluğ
Res. Asist. Barış Hasırcı
Res. Asist. E. Jessica Mckie
Res. Asist. İbrahim Halil Özkirişçi

Press and public relations:
Res. Asist. Fatih Kurtçu
Res. Asist. Deniz Yeşim Taluğ
Res. Asist. Erkan Özkarakaş
Res. Asist. Mesut Tanrıkulu
Res. Asist. Mesut Usta

Visual Design:
Assist. Prof. Banu Bulduk Türkmen
Res. Asist. Fatih Kurtçu
Res. Asist. Seza Soyluçiçek
Res. Asist. Cansu Başdemir
Res. Asist. Güliz Boyraz

Documentation (video, photo, archive):
Lecturer Atila Işık
Res. Asist. Mustafa Uygur Çevik
Res. Asist. Onur Şahin Karakuş
Res. Asist. Mesut Tanrıkulu

Media Editing:
Res. Asist. Cumhur Coskun
Res. Asist. Yalçın Demirkıran
Res. Asist. Rukiye Derdiyok
Res. Asist. Tugba Dilek Kayabaş
Res. Asist. Erkan Özkarakaş
Res. Asist. Ü. Hazal Yaylar


Information for Students: 
All kinds of expenses (food, transportation, design, vehicle, etc.) will be covered by the students themselves. 
Participants will bring their personal computers with tools to use in drawing, painting and design, if needed.
Number of Participating Students and Application:

Participant students will consist of third and fourth year students studying at universities offering graphic design / visual communication design training. 
Students who want to participate in the workshop will apply for the 5th International Graphic Design Workshop by filling in the fields related to student application from hu.grafikcalistay@gmail.com and http://hacettepegrafikcalistay.blogspot.com.tr/ until Monday, March 19, 2018. 

Event calendar:

28-30 March 2018: 
Workshop Date
19 March 2018: Deadline for application to workshops.
21 March 2018: Declaration of attendee results.
28 March 2018: The start of the workshop (09:00).
29 March 2018: Discussion (13.30-14.45)
30 March 2018: Panel (13.30-15.30)
30 March 2018: Opening of the exhibition, the attendance certificates ceremony and closing cocktail (16:00)
30 March-13 April 2018: Workshop Exhibition.
Place: Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphics Beytepe Campus Ankara

Syllabus:

March 28, 2018 Wednesday (Day 1)

09.00 - 09.30
 Enrollment
09.30 - 10.00 Opening speeches
10.00 - 10.30 Forming of working groups
11.00 - 12.00 Workshop activities
12.00 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 16.30 Workshop activities

March 29, 2018, Thursday (Day 2)

09.30 - 12.00
 Workshop activities
12.00 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 14.45 Discussions
15.15-17.15 Workshop Studies

30 March 2018, Friday (Day 3)

09.30 - 12.00
 Setting up the exhibition
12.00 - 13.30 Lunch Break
14.30 - 15.30 Panel
16.00 Opening of the Exhibition, Ceremony for the Issuance of Participation Certificates and Closing Cocktail

Workshop Conductors:
Prof. Georgios Katsagelos
Assoc. Prof. Elif Songür Dağ
Assoc. Prof. Özden Pektaş Turgut 
Assist. Prof. Didem Çatal
Maria Brzozowska
Mehmet Gözetlik


Hiç yorum yok: