24 Kasım 2016 Perşembe

Yrd.Doç. Halime Türkkan - Alfabe Tasarımı Atölyesi
Öğr.Gör. Çağatay Alpay - Yeni Kültür Göstergesi - Sokak Sanatı - Hareketli Yazı Karakteri Tasarımı Atölyesi


Öğr.Gör. Vedat Güntay - Doğanın Özelliklerini Matematiği / Bilgisayar Grafiğini Kullanarak Tasarım Yapabilir Miyiz? Atölyesi


Yrd.Doç. Zülfükar Sayın - Biyograçip Atölyesi


Doç. Çiğdem Demir - Kişiselleştirilmiş Ekran Koruyucu Tasarımı Atölyesi

Prof.Dr. Şule Pfeiffer Taş ve Arş.Gör. Doğu Gündoğdu - Emoji Kütüphaneleri İçin Emoji Üretimi Atölyesi


Çalıştayın İlk Günü ve Açılış Konuşmaları


 


15 Kasım 2016 Salı

IV. Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı

Bilgi: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığı geliştirmeyi, tasarım gizilgücünü varsıllaştırmayı, çok yönlü araştırmayı, irdelemeyi, niteliği ve hedefleri yükseltmeyi amaçlayarak, 2009 yılında birincisini gerçekleştirdiği grafik tasarım çalıştaylarının dördüncüsünü 23-25 Kasım 2016 tarihlerinde düzenleyecektir. 

Bu çalıştayda atölye yönetecek öğretim elemanları aşağıda belirtildiği gibi olup, panelistler ve söyleşi yapacak kişiler Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, geliştiği günümüzde; her an yeni teknolojiler, yeni düşünceler, yeni buluşlar, baş döndürücü olay, olgu ve görüngülerle karşılaşılırken; bunları anlamak, anlatmak, yeni anlamlar katarak varsıllaştırmak için kaçınılmaz olarak yeni bildirişim / iletişim göstergeleri geliştirmek durumunda kalınmaktadır.

Bilinen içerikleri her geçen gün başkalaşan, yeni anlamlar yüklenen sesler, görüntüler, biçimler, hareketler vb. olarak algıları zorlayan baş döndürücü devingenliklere sahip bildirim imgeleri olarak insanı kuşatan göstergelerin grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı alanının da kaçınılmaz iletişim ögeleri olarak çeşitli açılardan irdelenmesi, bu alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren kurumların ertelenemez bir yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu bağlamda bu yılki çalıştayın konusu “Yeni Kültür Göstergeleri” olarak belirlenmiştir.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Yeni Kültür Göstergeleri” konulu Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı’nda ortaya çıkacak tasarımlar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde ve / veya fakültenin sergi salonlarında izleyiciye sunulacaktır.

Amaç 1: Her geçen gün sanat, tasarım ve iletişim evrenindeki önemi daha da artan Grafik Tasarım / Görsel İletişim Tasarımı alanlarında eğitim ve öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim elemanları ile söz konusu alandan profesyonelleri buluşturarak, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek; grafik tasarım eğitimi ve üretimi ile ilgili sorunların tartışıldığı üst düzeyde iletişim ve paylaşım ortamları yaratmak; bu süreçte ortaya konan yapıtlar ile bir grafik tasarım arşivi oluşturmak.

Amaç 2 (Bu etkinlikte): 
a) Her birini Ankara’daki grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim elemanlarının yönettiği atölyeler açarak “Yeni Kültür Göstergeleri” konulu atölye çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.

b) Bu atölyelerde ortaya çıkan tasarımlardan ve atölye yöneticilerinin konu ile ilgili yazılarından oluşan bir kitap hazırlayarak yayımlamak.

Katılımcılar:
a) Atölye yöneticileri Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiştir.

b) Katılımcı öğrenciler Ankara’daki grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölüm başkanlıkları tarafından -en az 6, en çok 12 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi- (6 üçüncü sınıf öğrencisi ve 6 dördüncü sınıf öğrencisi ideal olanıdır) önerilir.

Tarih: 23-25 Kasım 2016
Panel: 25 Kasım 2016 Cuma, 13.30-15.15
Katılım belgelerinin sunulması, sergi açılışı ve kapanış kokteyli: 25 Kasım 2016 Cuma, 16.00
Yer: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Beytepe Yerleşkesi / ANKARA

Öğrencilere Bilgi:
Öğrencilerin her türlü gideri (ulaşım, yemek, tasarım araç-gereci vb.) kendileri tarafından karşılanacaktır. 

Katılımcılar, çizim, boyama vb gibi tasarımda kullanılacak araç-gereçlerini ve kişisel bilgisayarlarını yanlarında getireceklerdir.*“Yeni Kültür Göstergeleri” konulu “IV. Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı” Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü etkinliğidir.


9 Kasım 2016 Çarşamba

Öğr.Gör. Vedat Güntay

Atölye Yürütücüsü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Atölye Asistanı: Arş.Gör. Halil İbrahim Özkirişçi

Atölye Konusu: Doğanın özelliklerini matematiği/ bilgisayar grafiğini kullanarak tasarım yapabilir miyiz?

Amaç: Doğanın özelliklerini bilgisayarın matematiksel ifadelerinden faydalanarak ve hesaplama gücünü kullanarak tasarım yapabilme. Tasarım temel ilke ve elemanlarından yararlanarak, çok basit bir eleman ile kusursuz detaylı parçaları sonsuz olarak tasarlayabilmeyi öğrenebilme. Bu anlamda görünt tasarımının kapsamını genişletebilme ve grafik tasarımı/ görsel iletişim tasarımı formlarını zenginleştirerek, tasarım konusuna farklı yaklaşımlar getirebilme.

Malzeme: Bilgisayar (vektör ve bitmap tabanlı programlar)
Dijital çizim tableti
Kağıt ve kurşun kalem (eskiz oluşturma için)
Cetvel, gönye, pergel.    

Öğr.Gör. Çağatay Alpay

Atölye Yöneticisi
Bilkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

Atölye Asistanı: Arş.Gör. Begüm Eken

Atölye Konusu: Yeni Kültür Göstergesi – Sokak Sanatı – Hareketli Yazı Karakteri Tasarımı
Teknik: Hareketli Grafik ve Cel Animasyon Film Tekniği Kapsamında, Hareketli GIF Tasarımı

Amaç: “Yeni Kültür Göstergeleri” başlığı altında gerçekleştirilecek olan çalıştay atölyesinde; hareketli görüntü üzerine disiplinlerarası bir çalışma yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Sokak Sanatı’nın içerisinde yer alan ilüstratif tipografi yaklaşım biçimleri, günümüz hareketli görüntü göstergeleri arasında yer alan “Hareketli GIF (Animated GIF)” tekniği ile yorumlanarak, öğrencilere “Kinetik Tipografi” üzerine bir çalışma yaptırılacaktır.


Örnek:
                        http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2014/05/insagif-4.gif


Malzemeler: 
Eskiz aşaması için gerekli malzemeler: Kağıt, kalem vb.,
Tarayıcı (Scanner)
Laptop/Notebook,
Yazılımlar: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Apple Quicktime
Sergileme: Projeksiyon Cihazı