14 Mart 2013 Perşembe

III. Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı

Konu: Hareket

Bilgi: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitiminde niteliği ve hedefleri yükseltmek, kısa sürede üst düzey tasarımlar gerçekleştirmek ve bu yolda etkileşim-paylaşım ortamları yaratmak amacıyla, 2009 yılında birincisini gerçekleştirdiği grafik tasarım çalıştaylarının üçüncüsünü 
24-26 Nisan 2013 tarihlerinde düzenleyecektir.

Atölye sorumluları, panelistler ve söyleşi yapacak kişiler Çalıştay Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Hacettepe Grafik Tasarım Çalıştayı’nda ortaya çıkacak yapıtlar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi ve Grafik Bölümü Atölyelerinde sergilenecektir.

Amaç 1 (Genel): Her geçen gün sanat, tasarım ve iletişim evrenindeki önemi daha da artan Grafik Tasarım / Görsel İletişim Tasarımı alanında eğitim ve öğretim hizmeti veren yüksek öğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim elemanları ile söz konusu alandan profesyonelleri buluşturarak, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek; grafik tasarım eğitimi ve üretimi ile ilgili sorunların tartışıldığı üst düzeyde iletişim ve paylaşım ortamı yaratmak; bu süreçte ortaya konan yapıtlar ile bir grafik tasarım arşivi oluşturmak.

Amaç 2 (Bu etkinlikte): 24-26 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu çalıştayda amaç, grafik tasarımın anlatım biçemlerinden ve temel ilkelerinden biri olan “hareket” konusunu tartışmak ve konuyla ilgili uygulamalar yapmaktır. Bu nedenle, bu etkinlikte grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitiminin temel uygulama alanlarından olan ve internet, bilgisayar, televizyon, cep telefonları gibi yeni medya olarak tanımlanabilecek etkileşimli sayısal (dijital) ortamlarda sunulan hareketli grafikler, canlandırmalar (animasyon), video kurgu ve sayısal akış uygulamaları, arayüz tasarımları, özgün anlatım çalışmaları ve reklam filmleri gibi anlatım ortamları ve dillerinin yanı sıra bir grafik tasarım ürününde yer alan göstergelerin birbirleriyle olan ilişkilerine dayalı hareket konusu dahil her tür grafik tasarım ögesi, ortamı ve uygulaması konu edinilebilir.

Konu: “Hareket”

Katılımcılar: Uluslararası katılımlı olarak planlanan bu etkinliğe grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden 3. ve 4. sınıf ile lisansüstü öğrencileri katılımcı olmak için başvurabilir.

Tarih: 24-26 Nisan 2013

Panel: 26 Nisan 2013 Cuma, 13.30-15.15

Katılım belgelerinin sunulması, sergi açılışı ve kapanış kokteyli: 24-26 Nisan 2013 Cuma, 15.30

Yer: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Beytepe Yerleşkesi / ANKARA.


.........................................................................................................


III. International Hacettepe Graphic Design Workshop

Name of the event: "III. International Hacettepe Graphic Design Workshop"

Subject: Motion

Information: Hacettepe University Faculty of Fine Art, Graphic Design aims to develop creativity in graphic design education, evoke design power, multi-faceted research, investigation, the nature and objectives aimed at raising, graphic design; the first workshops held in 2009, the third one will be organized in between April 24th - 26th 2011.

Studio instructors, panelists, speakers will be announced by the Regulation and the Executive council later on.

The final art works of the third year workshop will be exhibited in Hacettepe University Faculty of Fine Arts Art Gallery and Graphic Department studios.

Objective 1: 

Today the increasing importance of 'Graphic Design and Visual Communication ' in art, design and communications universe to the field of higher education institutions are providing training and educational services to students and staff, bringing together professionals from the field; organizing interviews, panel discussions and workshops. The aim is to create a high level of communication and sharing environment with discussed issues related to education in graphic design and production and to create design archive of artworks that are designed through this period.

Objective 2:

The purpose of this workshop which will be held on 24th - 26th April 2013, is to discuss the issue of “motion” which is one of the basic principles of graphic design and form of expression and make the relevant applications (works). Therefore, in this event (workshop), graphic design / visual communication design on its the application areas: internet, computer, television, new media, such as mobile phones can be defined as interactive digital environments provided motion graphics, animation, video editing and digital flow applications, interface designs, original works of art, narrative environments and languages ​​such as advertising films, as well as graphic design of a product based on the indicators move in their relationship with each other on any graphic design element, and application environment can be our subject.

Topic: "Motion"

Participants: This workshop planned to be participated with international applicants and students from Universities offering education on graphic design / visual communication design and related departments. Third grade and fourth grade students may welcome to apply to become participants.

Date: 24th - 26th April 2013

Panel: 26th April 2013Friday, 13.30 -15.15

Presentation of certificates of participation, exhibition opening and a closing cocktail: 24th - 26th April 2013 Friday, 15.30

Location: Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department, Beytepe Campus, ANKARA.

Hiç yorum yok: