Program228 Mart 2018 Çarşamba (1. Gün)

09.00 – 09.30 Kayıtlar
09.30 – 10.00 Açılış konuşmaları
10.00 – 10.30 Çalışma gruplarının oluşturulması
11.00 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası 
13.30 – 16.30 Atölye çalışmaları

29 Mart 2018, Perşembe (2. Gün)

09.30 – 12.00 Atölye çalışmaları
12.00 – 13.30 Yemek arası 
13.30 – 14.45 Söyleşi
15.15 – 17.15 Atölye çalışmaları

30 Mart 2018, Cuma (3. Gün)

09.30 – 12.00 Sergileme
12.00 – 13.30 Yemek arası
14.30 – 15.30 Panel
16.00 Sergi Açılışı, Katılım Belgelerinin Verilmesi Töreni ve Kapanış Kokteyli

 ................................................................................................................................

March 28, 2018 Wednesday (Day 1)

09.00 - 09.30 Enrollment
09.30 - 10.00 Opening speeches
10.00 - 10.30 Forming of working groups
11.00 - 12.00 Workshop activities
12.00 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 16.30 Workshop activities

March 29, 2018, Thursday (Day 2)
09.30 - 12.00 Workshop activities
12.00 - 13.30 Lunch Break
13.30 - 14.45 Discussions
15.15-17.15 Workshop Studies

30 March 2018, Friday (Day 3)
09.30 - 12.00 Setting up the exhibition
12.00 - 13.30 Lunch Break
16.00 Opening of the Exhibition, Ceremony for the Issuance of Participation Certificates and Closing CocktailHiç yorum yok: